Gode råd til dit CV

De 10 bud

 1. Gennemgå ofte dit CV, og lav gerne flere versioner. Husk, at opdatere det løbende, også selvom du er i arbejde. Man risikerer at glemme de erfaringer og resultater, som er berettiget på et CV.
 2. Målret et nyt resumé i starten af dit CV til hvert job du søger – så opleves du som et bedre match til jobbet
 3. Få andre til at læse dit CV igennem. Så undgår du de slåfejl, som man som regel selv ser sig blind på, og samtidig kan du få feedback på layout og indhold generelt.
 4. Hvis dit CV både skal bruges i printet version og på internettet, så husk at tilpasse det. Sender du dit CV online, så husk at sende det som en PDF. Dermed kan der ikke rettes i det, og samtidig undgår du røde steger under de ord, som word ikke genkender.
 5. Sender du dit CV online, kan du eksempelvis lave hyperlinks til steder, du har arbejdet eller referere til opgaver, du har udført.
 6. Find frem til et layout, der er så læsevenligt som overhovedet muligt. Inddel CV’et i forskellige emner, som eksempelvis uddannelse, nuværende job og tidligere job og giv hvert emne en tydelig overskrift. Dermed hjælper du den rekrutteringsansvarlige med at finde frem til de vigtigste pointer.
 7. Den rekrutteringsansvarlige er mest interesseret i at se informationer om dine nuværende og tidligere job og om din uddannelse, så dem skal de kunne finde med det samme. Det er ikke nok at skrive: ”Jeg arbejdede som XX i virksomhed XX”. Der skal lidt flere informationer på bordet. Den rekrutteringsansvarlige er interesseret i at vide, hvad du mere præcist arbejdede med og, hvad du opnåede i din ansættelse. Beskriv et par projekter og hvordan du bidrog til dem. Det er også vigtigt at du fortæller, i hvilken periode du var ansat, så den rekrutteringsansvarlige kan få et overblik over eventuelle huller i dit CV.
 8. Undgå så vidt muligt at have perioder, hvor du hverken arbejder eller er studerende, da det giver “huller” i dit CV. Skulle det dog ske, at du for en periode er uden job eller under uddannelse, kan du evt. forsøge at ”fylde” tiden ud med kurser. Er det ikke muligt, kan du evt. skrive en kort forklaring ved perioden, så en fremtidig arbejdsgiver ikke skal gætte sig til årsagen.
 9. Hvis du har referencer, der kan stå inde for dig, din ansættelse og dine resultater, er det rigtig godt at enten at skive disse personer på dit CV eller skrive at det kan rekvireres. Enkelte steder ansætter de ikke uden at have taget referencer først.
 10. Vær ærlig.

Følg ovenstående 10 bud og du vil være godt på vej mod et nyt job

Find inspiration til din skabelon hos cv.dk

CV'ets struktur

Kontaktoplysninger
Navn, mail, telefon, adresse, LinkedIn-profil kan placeres i indledning eller sidehoved. Overvej om din mailadresse sender et professionelt eller neutralt signal.

Vælger du at sætte foto på, skal det også sende et professionelt signal og være printvenligt.

Faglig profil
Beskriv de kompetencer (din viden og erfaringer) du har, der er særlig relevante for det job du søger.
Erhvervserfaring/anden erfaring
Frivilligt fagrelevant arbejde kan enten medtages her eller få et selvstændigt afsnit senere i CV’et.

Periode – Virksomhed – Stilling

 • Ansvarsområder og arbejdsopgaver
 • Resultater / Milepæle / Virksomhedens udbytte (Udvalgte)
 • Særlige initiativer

Uddannelses oplysninger
Dette afsnit indeholder oplysninger om din formelle uddannelse. Detaljeringsgraden afhænger af, hvor snævert din uddannelse er forbundet, med det job du søger. Hvis der er stor overensstemmelse mellem job og uddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at være meget detaljeret og nævne de fag på studiet, du har taget. Hvis du vurderer, at det er relevant for stillingen så skriv lidt om dit speciale og relevante projekter og hvad det konkret kan bruges til.

Efteruddannelse
Her skriver du relevant efteruddannelse og fagligt supplerende kurser som for eksempel HA-, HD-enkeltfagskurser eller it-kurser.

Sprog
Husk at medtage alle sprog inklusiv dansk og beskriv både niveau og dine mundtlige og skriftlige kvalifikationer.

It
Her beskriver du, hvilke programmer/systemer du kan anvende, og på hvilket niveau du behersker det: For eksempel administrator, superbruger, bruger eller begynder/har kendskab til. Husk at medtage alt, også dine kompetencer indenfor brug af sociale medier eller lignende.

Udlandsophold
Skriv hvis du har haft ophold i udlandet i arbejds- eller studiesammenhæng.

Personlige oplysninger og fritidsinteresser
Skriv lidt om hvad du interesserer dig for samt alder, civilstand og eventuelt antal af børn og hvad du ellers synes er relevant eller gerne vil fortælle om dig selv.